Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
„Nu," zei ik, „als de meisjes dat geweten had-
den, zouden zij u niet uitgelachen hebben."
XX. DE AARDBEIEN.
't Was twaalf uur, en de school ging uit. Karei
was wat blij, want 't was in 't school heel warm
geweest. Gedurende 't laatste uur vooral had hij
bijzonder naar het einde van den schooltijd verlangd.
Meester had al de ramen van 't school opengezet,
maar toch was 't zeer drukkend gebleven. Nu hij
evenwel buiten kwam, viel het toch ook niet mee.
Er stonden bijna geen boomen ; er was dus weinig
schaduw. Langzaam liep hij naar huis. Toen hij
in de kamer kwam, was er niemand in. Zijne moe-
der was even naar de keuken gegaan. Zijne boter-
ham stond evenwel klaar, en aan den overkant
van de tafel, bij moeders plaats, een bord met aard-
beien. Hè ! wat zagen die er lekker uit! Zeker zou
hij er aanstonds wel wat op zijne boterham krijgen.
Er waren er wel niet veel, maar Karei deelde altijd
mee, als er wat lekkers was. Nadat hij een poosje
gewacht had, kwam zijne moeder binnen.
„Moe ! krijg ik van die aardbeien op mijne bo-
terham ?" vroeg Karei dadelijk.
„Neen , [ beste man !" antwoordde zijne moeder ,
„die zijn voor den zieken Dorus ; aanstonds mag-je
ze hem brengen."