Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
zeide hij. 't Was net of zij nog spoediger met haar
werk klaar was, dan anders. Dan kwam zij bij
hem aan 't bed zitten , en vertelde hem, wat zij vroe-
ger gelezen had. Somtijds las zij hem ook wel iets
voor, maar Barend hoorde haar liever vertellen. Hg
had in zijne jeugd niet veel geleerd en begreep nu
niet altijd wat zy las.
De oude Barend werd niet beter. Hij kreeg hard
de koorts en werd eiken dag zwakker. Ge begrijpt,
dat Elsje daar zeer bedroefd over was.
„Kom , Elsje !" zei Barend eens tegen haar, „je
moet niet schreien! Ik ga naar uwe moeder toe;
ik zal haar vertellen, hoe goed je my hebt opgepast,
en wat eene knappe meid gij geworden zijt. Als ik
dood ben , kunt ge alleen voor uwe tante zorgen ;
die wordt ook al wat ouder."
Toen de goede man gestorven en begraven was ,
vond Elsje het in huis heel leeg; maar 't was net
of tante na dien tijd nog veel vriendelijker voor
haar werd.
STELEN.
„Stelen.... foei! een vreeslijk ding!____"
Dunkt je 't, vrindje? — die soms uren
Zit te hangen en tc turen,
Eer je flink aan H werken ging____
Zeg me dan eens, jongelief!
Is een dagdief ook geen dief?