Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
Dat vond Elsje grappig. Zij stond op en gaf den
ouden Barend een zoen. Toen gingen zij samen aan
't werk. O , wat lachte Elsje , als Barend het niet
goed deed. Dan wees zij hem, hoe hij doen moest.
Zoo waren zij gauw klaar. Daarop werd de kamer aan-
geveegd. Wel, wel, wat had Elsje een pret, toen
Barend voor de grap een schort aan deed.
„Komaan," zei hij , „ik ben de meid en Elsje de
juffrouw."
Zij schaterde het uit van pleizier. Toen kwam tante
om een hoekje kijken, en daar zij den knecht en
Elsje zoo druk bezig zag , begon zij ook te- lachen.
Van dien dag af had Elsje het meer naar den
zin , en tante werd hoe langer hoe meer over haar
tevreden. Nu zij zag, dat Elsje goed leerde werken,
begon zij ook van haar te houden, en in korten tijd
was Bruintje de lieveling van allen.
Elsje zelf hield echter het meest van den ouden
Barend. Zij vond tante wel niet meer zoo knorrig
als vroeger, maar zoo lief als Barend was niemand
voor haar.
Eens moest Barend hooi van den schuurzolder naar
beneden gooien. Hij gleed uit, viel naar beneden en
brak zijn been. Elsje vond hem het eerst liggen.
Spoedig ging zij hulp zoeken. De oude Barend werd
met veel moeite in 't bed gebracht; de meid werd
dadelijk naar de stad gezonden om een dokter te
halen. Barend moest langen tyd te bed blijven, maar
niemand paste hem zoo goed op als ^zijn Bruintje,"