Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
moest loeren schrobben en boenen, de kamers aan-
vegen , stoelen wrijven , de borden en schotels was-
schen en zoo al meer.
Zij vond dit niet prettig; zij had zulk werk bij
hare moeder nooit gedaan. Thuis had zij leeren
naaien , breien en haken, 's Avonds mocht zij altijd
lezen. Dit kon zij nu in 't geheel niet meer doen;
want tante liet haar 's avonds kousen breien. In
't begin ging daarom het werk niet best, en telkens
knorde tante op haar. Eens vond Barend haar in
een hoekje, waar zij zat te schreien.
„Wat scheelt er aan , mijn Bruintje?" vroeg hij.
Hij noemde haar dikwijls zoo, zeker omdat zij bruine
oogjes had.
„O, Barend! maar weer bij mijne lieve
moeder," riep Elsje uit. Ik geloof waar-
lijk , dat Barend bijna te schreien, zoo
medelijdend zag hij haar
„Uwe goede moeder is zei Barend;
„maar zij denkt toch nog wil aai^jiaar kleine Elsje.
Als gij maar goed uw best doet om te leeren , blijft
uwe moeder veel van haar kind houden. En uwe tante
zal ook wel veranderen. Van morgen zei zij nog tegen
mij : „die kleine meid leert toch beter, dan ik ge-
dacht had." Komaan, wil Barend u eens helpen?"
Elsje begon een beetje te lachen.
„Gij kunt toch geene borden wasschen?" zei ze
tegen hem.
„Dat zul u wel meevallen," zei Barend, „en an-
ders moet Bruintje 't mij leeren."