Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
Oom Jan had een groeten vlieger gemaakt, nog groo-
ter dan ik ben. Er waren allerlei mooie figuren
opgeplakt; de zon, de maan en een groot aantal
sterren waren van goudpapier geknipt; een groote
man te paard prijkte in 't midden van den vlieger.
„Jongens!" had oom Jan gezegd, „brengt mor-
gen allen uwe vliegers mee. We gaan ze dan buiten
het dorp oploopen."
Daar was een groot land, en oom Jan had aan
den baas gevraagd, of wij er op mochten. Ge kunt
wel denken, dat er verscheidene jongens waren, en
de meeste hadden een vlieger. In korten tijd ston-
den er wel twintig, en ze stonden als muisjes. De
mijne bleef eerst niet goed staan en duikelde telkens
naar beneden. Oom Jan wist daar wei raad op : hij
maakte den staart wat langer, en toen ging het best.
Toen wij allen klaar waren, werd de groote vlie-
ger opgezet. In een oogenblik stond hij boven al
de andere uit. Wij noemden hem daarom den konitig.
Wel, wat ging hij hoog. Al spoedig scheen hij zoo
klein als een vogeltje.
„Kom," zei oom Jan toen, „wie wil hem nu eens
vasthouden ?"
Verscheidene jongens liepen er op af. Klaas, een
sterke jongen, mocht het eerst. Gelukkig bleef oom
Jan er bij staan, want Klaas kon hem bijna niet
houden. Niemand van ons durfde het toen meer
probeeren.
Altijd weet oom Jan nieuwe spelletjes te beden-