Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
Maar het tafeltje liet den goeden Hans praten.
Of hij al riep : „tafeltje , dek u!" er kwamen geene
pannekoeken te Toorschijn. Die arme Hans! Het
huilen stond hem nader dan het lachen. Gelukkig
werd hij kort daarna door zijn baas geroepen. Er
stonden een paar dikke boterhammen voor hem
klaar.
„Het tafeltje zal u nu toch nog niet helpen,"
zei Frans. „Ik zou het maar eenige dagen met rust
laten ; je moet eerst aan het werken wennen. Het
duurde bij mij ook een heel poosje, vóór het ge-
lukken wilde."
Na drie weken haalde Hans het tafeltje toch weer
eens voor den dag, maar nog niet met een gerust
hart. Enkele dagen had hij het wat bont gemaakt,
en als de baas er niet was , weinig gewerkt. Het
tafeltje scheen dit ook te weten; er kwam ten minste
niets op.
„Je moet maar volhouden ," zei Frans toen. „Ge
zijt reeds veel vooruit gegaan. Vooreerst kunt ge
nog bij mij blijven."
Het viel Hans wel een beetje tegen, maar hij bleef
nog altijd hopen , en dus zijn best doen.
Toen er zoo een jaar voorbij was gegaan , waarin
hij het tafeltje dikwijls tevergeefs te hulp riep,
vroeg Frans hem : „Wel, Hans! hoe bevalt u nu
dit leven ? Vindt ge het werken nu nog zoo naar ?
Willen we het tafeltje nu maar aan een anderen
jongen geven? Ge zijt nu een knappe jongen ge-
worden , die gauw zijn kost verdienen zal. Moeder