Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
„Zoo, zoo," zei Frans, „hebt gij dat tafeltje van
moeder gekregen! Dat is een buitenkansje: ik ben
er mee bovenop gekomen."
Frans was nu timmermansbaas, maar vroeger, even
als Hans, een onwetende jongen. Hans vertelde hem
spoedig zijne geschiedenis en de mislukte proef met;
het tafeltje.
„Dacht je, dat het ook zoo gemakkelijk ging zei
Frans. „O, neen! Alleen wanneer je goed gewerkt
hebt, komen de lekkere spijzen te voorschijn. Blijf
maar bij mij werken, en als je dan van avond kunt
zeggen : nu heb ik genoeg mijn best gedaan, zal het
tafeltje zijn kunsten toonen."
O, wat trok Hans een leelijk gezicht, toen hij dit
hoorde. Hij had gedacht voor altijd van 't werken
bevrijd te zijn, en nu moest hij zelfs hard zijn best
doen!
„En zijt gij er toch heusch rijk mee geworden?"
vroeg hij aan Frans.
„Ik heb ten minste goed mijn brood," zei Frans,
„Ik zou het ook maar eens probeeren. Ik zal u nu
vast wat te eten geven ; later kan ik dan wel eens
met u meêeten."
Hans trok aan 't werk ; maar het ging dien eersten
dag nog niet best. Hij liet van tijd tot tijd de han-
den hangen, en dacht aan den tijd, toen zijn vader
nog leefde.
's Avonds liep hij stilletjes in een hoek van den
winkel. Hij dacht: „ik kan toch wel eens zien; ik
heb toch van middag hard gewerkt."
IM