Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
stond Hans nu. Wat ^ zou hij beginnen ? Hij
had weinig geleerd en niemand wilde zoo'n dommen,
luien jongen den kost geven. Nu dacht ons Hansje
aan zijns vaders woorden ; maar dit hielp nu niet
meer, en hij begon bitter te schreien. Toen hij daar
zoo zat, kwam er eene oude vrouw naar hem toe.
„Wel, groote jongen ! schaamt .gij u niet zeide
zij. „Waarom huilt gij zoo?"
Hans vertelde toeu, dat zijn vader gestorven was en
hij niet werken kon, en daarom honger m^oest lijden.
„Kom, kom," zei de vrouw toen, „is het anders
niet! Daar weet ik wel raad voor. Kijk, hier hebt
ge een klein tafeltje. Wanneer ge nu lust tot eten
hebt, zog dan maar driemaal: tafeltje dek u! en ter-
stond zullen er de lekkerste spijzen opstaan, die ge
maar bedenken kunt. Als het niet goed gaat, vraag
dan maar eens aan mijn zoon Frans ; die heeft het
' ^ t
ook gehad, maar hij heeft het nu niet meer noodig."
Ge kunt begrijpen, hoe blij Hans met het tafel-
tje was.
„Nu behoef ik nooit meer te werken," dacht hij,
„en heb volop te eten."
Zoo gauw als de oude vrouw weg was, zette hij
het tafeltje neer, en zei met een ernstig gezicht:
„tafeltje, dek u! tafeltje, dek u ! tafeltje, dek u !" maar
O wee ! het tafeltje bewoog zich niet, en Hans moest
dien avond met eene leêge maag naar bed.
Den volgenden morgen was hij reeds vroeg bij
Frans, den zoon van de oude vrouw, vaa wie hy het
tafeltje gekregen had.