Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
bij de deur. Hij keek net of hij vragen wilde:
„mag ik meegaan ?"
„Vooruit dan maar!" riep vader. Wel, wel, wat
sprong hij toen. Hij blafte van blijdschap.
In het logement, waar vader iemand spreken moest,
zette hij zijn stok in een hoek en lei hij zijn hoed
op een stoel.
„Opgepast, Karo !" zei vader. Maar dit was niet
gemakkelijk voor den hond, want de stoel, waarop
. de hoed lag, stond een heel eind van den stok. Hij
keek heel nijdig, alsof hij zeggen wilde: „pas op,
die er aan komt." Eenige oogenblikken later nam
iemand den stok op om dien te bekijken. Dat was
niet naar den zin van Karo. Vader had immers
gezegd; „opgepast, Karo!" Hij sprong naar den
man toe, en liet hem zijne tanden zien. Dadelijk
zette de man den stok weer neer. Nu bleef Karo
bij den stok zitten. Hij dacht zeker, dat die het
meeste gevaar liep. Hij hield nu de oogen op den
hoed gevestigd. Dit merkte de man. Om te zien
wat Karo doen zou, nam deze nu den hoed op,
maar oogenblikkelijk was de hond er bij. Nu liep
de man weer naar den stok, maar even spoedig was
Karo er ook. Zoo ging dit een paar maal heen en
weer. Karo vond het toen zeker te lastig en te
vermoeiend; want wat denkt gij, dat hij deed ? Hij
nam den stok in den bek en bracht hem bij den
hoed op den stoel.
Zoudt ge wel gedacht hebben, dat een hond zoo
slim was ?