Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
Lang mocht ik niet bij haar blijven; nu, zij sprak
ook maar heel weinig, 't Was net of haar hoofdje
pijn deed, als zij sprak.
Nu vertelt Jan mij eiken dag, hoe het met Doortje
is. Gisteren riep hij al in de verte tegen mij: „nu
zal zij spoedig beter zijn; nu krijgt zij de koorts niet
meer!" O, wat had de goede jongen zich laten
foppen!
De jongens hadden tegen hem gezegd: „weet je
wat je doen moet, Jan! om te maken, dat je zus
geene koorts meer krijgt?" Wat had hij toen groote
oogen opgezet!
„Dan moet gij op de deur schrijven," zeiden zij,
jfBoortje is niet thuis! Dan gaat de koorts stilletjes
voorbij." '
Dat had de onnoozele jongen gedaan, en nu ge-
loofde hij vast, dat Doortje geene koorts meer zou
krijgen. Hij wilde eerst niet gelooven, dat de jon-
gens hem gefopt hadden. Hij was al zoo bly! Nu
begon hij bijna te schreien. Als de jongens dat
gezien hadden, zouden zij zeker spijt hebben gehad,
dat zij hem zoo teleurstelden.
Nu, ik hoop maar, dat Doortje spoedig beter
zal zijn.
Morren maakt de vracht niet minder
Moed alleen vevniiTiiiert haar;
Neem uw kruis op, wat het zijn moof^', —
üod woog riieraands juk te zwaar.