Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
gon men te radon, hoe dat geld in dien schoon ge-
komen was.
„O!" zei een buurman, „dat heeft niemand an-
ders gedaan, dan de oude Nikolaas. Gisteravond
heb ik hem voorbij zien gaan."
Nu begreep men alles. De schoenmaker ging toen
den goeden man bedanken; maar deze hield zich,
alsof hij nergens van wist.
Zoo deed bij dikwijls. Ge begrijpt dus, welk
eene droefheid hot gaf, toen eindelijk de brave grijs-
aard was gestorven. Honderden menschen volgden
het lijk naar het graf. Iedereen was even bedroefd;
maar do armen en ongelukkigen verloren het meest
aan hem. Daarom besloten eenige rijke menschen
om te blijven doen, wat de edele Nikolaas totnog-
toe had gedaan. Wie hulp noodig had en verdiende
geholpen te worden, kou dus nog hulp krijgen.
Maar ter herinnering aan den kindervriend werd er
elk jaar op zijn sterfdag groote uitdeeling gehouden;
de kinderen werden dan ook niet vergeten. Zij von-
den wel geen geld in hunne schoenen, maar altijd
iets, dat zij gaarne hadden. Ondeugende kinderen
zochten wel eens tevergeefs.
Goedll verloren, niets verlÄi'on;
Moed verloren, iets verloren ;
Eer verloren, veel verloren;
Ziel verloren, al verloren.