Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
ziek waren, zocht hij op; die beter werden, ontvin-
gen versterkende spijzen. Dikwijls zat de goede grijs-
aard bij do zieken aan het bed. Dan wist hij zoo
aardig te praten, dat het was alsof de zieke reeds
een beetje beter werd.
Het meeste genoegen had hij echter, wanneer hij
in stilte wel kon doen. Men zag hem 's avonds soms
als een dief hier of daar heen sluipen, en menig-
maal gebéurde het, dat iemand, die in grooten nood
verkeerde, op do eene of andere plaats van zijn huis
geld vond liggen, juist zooveel als hij noodig had.
Zoo leefde er ook een schoenmaker, die zeer ach-
teruit geraakt was. Eerst was hij zelf ziek geweest,
en toon hij beter werd en meende het verzuimde
weer in te halen, werd zijne vrouw ziek. Er was
dus meer geld noodig en hij verdiende minder. Hij
wist geene uitkomst meer.
Maar onze goede Nikoluas, zoo heette do oude
man, had van zijn toestand gehoord. Toen hij nu
vernam, dat de schoenmaker een braaf en ijverig
man was, besloot hij hem te helpen.
Eens op een avond liep hij voorbij het huis van
den schoenmaker, en zag er een raam open staan.
Vlug wierp hij een rolletje geld er door en spoedde
zich naar huis. Niemand had het gemerkt.
Den anderen morgen werd het geld eerst gevonden.
En waar, denkt ge ? Het was juist in een schoen
terecht gekomen. Of onze schoenmaker ook blij
was! Nu, dat kunt ge begrijpen. Al spoedig be-