Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
„Had ik nu maar eene ladder!" mompelde hij, en
keek naar alle zijden. In den hoek van de schuur
zag hjj er eene staan, inaar die was te zwaar voor
hem om te dragen.
„Wacht," zei hij toen, „dan zal ik langs dien
paal naar 't nest klimmen." En terstond begon
hjj naar boven te klauteren. Terwijl vlogen de oude
zwaluwen angstig in 't rond en schreeuwden luid,
en fladderden rondom het bedreigde nest.
Lodewijk stoorde zich echter niets aan het gekerm
van do arme vogels. Hij klom al hooger en hoo-
ger. Daar steekt hij den arm reeds uit naar het
nest. De angst der ouders wordt nog grooter, luid-
keels schreeuwen zjj, als vroegen zij genade aan don
hardvochtigen roover.
Eindelijk scheen hij naar hen te hooren, hij trok
de hand terug en — de zwaluwen haddon hunne
jongen behouden.
„Die Lodewijk is dan toch zoo slecht nog niet!"
zeiden de vogeltjes later tegen elkander. „Misschien
heeft hij ook slechts even willen kijken, en hebben
we ons voor niets beangst gemaakt!"
De onnoozele dieren! Toen Lodewijk de hand
naar het nest uitstak om er de jonge vogels uit te
halen, gleed de paal, die schuin tegen den muur
stond, onderuit, en de kwade jongen tuimelde naar
beneden. De tuinman hoorde den paal rollen, en
kwam de schuur inloopen. Zonder iets te zeggen
sloop Lodewijk weg; hij had zich wel erg bezeerd,
maar hij durfde er tegen niemand over spreken.