Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
en 't was bijna eene verrassing, dat het nestje nog
op de oude plaats was, zoo beangst waren zij ge-
worden. Het wijfje wilde maar dadelijk gaan ver-
huizen, maar *t mannetje had daar niet veel lust in.
't Nest, dat ze nu bewoonden, was zoo goed, zoo
warm !
„Kom," zei hij tegen 't wijfje, „je moet niet
zoo gauw bevreesd zijn ; we hebben er immers nu
al drie jaar gewoond, en Lodewijk heeft ons nooit
kwaad gedaan."
„Dat 's waar," zei 't wijfje, „maar weet je nog
wel, dat verleden jaar de eieren van Anne Mie, uwe
nicht, eens spoorloos verdwenen zijn, toen ze maar
even van *t nest was gevlogen om zich eens te ver-
luchten ; ik geloof nu vast, dat die Lodewijk dat
gedaan heeft."
„Grekheid !" zei *t mannetje. „Hier in 't schuurtje
komt Lodewijk nooit. Bovendien, de tuinman zal
hem wel in 't oog houden."
Eindelijk liet 't wijfje zich gerust stellen; wel-
dra zat zij dan ook weer te broeden, en binnen kor-
ten tijd waren er jongen in 't nestje. Lodewijk kwam
somtijds wel in 't schuurtje, en keek dan naar 't
nes^e, maar hij scheen geen kwaad in den zin te
hebben. De kleine zwaluwen begonnen al veeren
te krijgen, en spoedig zouden ze kunnen uitvliegen.
De moeder dacht dus niet meer aan gevaar, toen
Lodewijk op een morgen de schuurdeur opende en
schuw naar binnen sloop, 't Was of men aan hem
kou zien, dat hij iets leelijks ging doen.