Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
arme musschen, wij worden gescholden en vervolgd.
Als de menschen er kans toe zien, doen ze ons kwaad.
Zij vergeten hoeveel voordeel wij hun aanbrengen.
Duizenden en millioenen rupsen dooden wij, en toch
zijn de menschen dom genoeg om ons overal te ver-
jagen, alleen om de weinige schade die wij hun
soms veroorzaken. Neen, ik vertrouw de menschen
nooit."
„Maar," zei de ekster, „de menschen hier zijn
toch wel goed! Ik zou hier wel durven terug-
, komen."
„Al de huisgenooten zou ik toch niet vertrouwen,"
zei de musch weêr. „Barend is een beste jongen,
die geen beest leed zal doen, maar zijn broer is
een andere sinjeur. Uit vrees voor de straf, die zijn
vader hem zou geven, doet hij u geen kwaad. Maar
ik zou niet graag mijn nest zóó bouwen, dat de jonge
heer Lodewijk er bij kon komen."
„Foei.... ge doet mij schrikken !" riep de zwaluw.
„Waar hebt ge dan uw nest ?"
„In het schuurtje van den tuinman, tegen een
dwarsbalk. Wij bewonen dat nest nu al sedert drie
jaar. Maar...."
Eensklaps vlogen de zwaluwen en de musch ver-
schrikt weg. De jongen, over wien zij 't zoo druk
hadden, kwam juist naar buiten loopen.
2. SINJBnR LODEWIJK.
De beide zwaluwen vlogen regelrecht naar huis ,