Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
alles goed weggestopt. Frans vroeg gedurig om an-
der speelgoed; maar zijne moeder zei, dat hij moest
wachten tot St. Nikolaas kwam. Toen bad hij spijt,
dat hij niet beter voor bet oude had gezorgd ; want
het duurde nog lang eer het December was. Op
het laatst had hij bijna niets meer over. „Had ik
nu (lat oude prentenboek nog maar!" zei hij dik-
wijls. tegen zijne moeder. „Mijne tollen en hoepels
zijn ook al weg." „Nu," zei zijne moeder, „als
St. Nikolaas maar niet boos is, dat je zoo slecht
op je speelgoed hebt gepast. Ik ben bang, dat je
daarom niets krijgen zult." Toen zijne moeder dit
zeide, begon Frans bijna te schreien. „Ja maar,
moe," riep hij toen, „als ik nu wat krijg, zal ik
er wel beter voor zorgen."
Eindelijk was het St. Nikolaasavond. Frans kon
bijna niet slapen, zoo nieuwsgierig was hij. Hij
luisterde goed, zoo lang als hij wakker was, maar
hij hoorde niets. Zoo gauw als hij den volgenden
morgen de oogen open deed, riep hij ; „Wel moe !
heeft St. Nikolaas nog wat gebracht jï^^-j" zei zijne
moeder, „maar veel is bet niet." En wat denkt gij,
dat ons Fransje vond? Zijne oude tolleu en prenten-
boeken. Hij keek zijne moeder aan, en toen zij zoo
aardig tegen hem lachte, begreep Frans wel, dat
moeder hem gefopt had.
„St. Nikolaas wil zeker eens kijken," zei zijne
moeder tegen hem, „of ge nu beter oppassen zult!"