Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
VI. DE ZIEKE MOEDER.
Saartjes moeder was ziek. Gedurende eenige da-
gen had de goede vrouw zich reeds ongesteld ge-
voeld ; maar zij was zoo lang op de been gebleven,
als zij maar kon. Haar man ging 's morgens vroeg
reeds naar zijn werk. Saartje ging met haar broeder
Gerrit naar school, terwijl de kleine Bertus, die
vier, en Kaatje, die twee jaar ouder was, bij moeder
bleven. Nu kon zij 't evenwel niet langer uithou-
den, en de dokter had gezegd, dat zij rust moest
hebben. O, wat deed toen de kleine Saar haar best.
Als haar vader weg was, ruimde zij vlug de ka-
mer op. Men zou niet gezegd hebben, dat zij pas
elf jaar was, zoo knap deed zij alles. Eerst waschte
zij de kopjes, dan veegde zij den vloer aan. In
korten tijd was alles in orde. Buurvrouw kwam de
kinderen helpen wasschen en aankleeden; Bertus
werd dan naar de bewaarschool gebracht, en Kaatje
ging met buurvrouw mee. Nu trok Saartje de tafel
voor moeders bed, en zette het drankje van den
dokter en eene flesch met water daarop, zoodat hare
moeder er gemakkelijk bij kon.
Terwijl Saartje in school was, ging de buurvrouw
van tijd tot tijd eens kjjken, of do zieke ook nog
iets noodig had. De school duurde tot twaalf uur,
maar voor Saartje was dit bijna al te lang. Zij
paste wei op, dat zij niet moest nablijven, 's Mid-