Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
IV. SCHAATSRIJDEN.
,,Al8 't weer winter wordt, mag-je ook leeren
schaatsrijden," zei vader verleden jaar tegen mij.
O, wat verlangde ik daarom, dat het zou gaan vrie-
zen ; maar het regende en waaide eiken dag; het
was wel koud, maar vriezen deed het niet. Ik
dacht, dat de winter veel langer weg bleef dan an-
ders ; ja, ik begon te vreezen, dat er nu in 't ge-
heel geen ijs zou komen. Ik keek 's morgens niet
eens meer naar de ruiten, 't Was toch al in de
tweede helft van December! Maar toen vertelde de
meester op zekeren dag, ik geloof den eenentwin-
tigsten, dat nu de winter begon. Jongen, wat zette
ik groote oogen op ! Ik ha'd wel willen dansen. Nu
keek ik eiken morgen, zoodra ik opstond, weer naar
de ruiten.
Een paar dagen later zei vader 's avonds tegen
mij : „nu Piet, kijk nu morgen ochtend maar goed
uit! De sterretjes staan zoo helder aan de lucht!
't Zal van nacht wel vriezen !" En, ja hoor, toen
ik wakker werd, waren de glazen bevroren. Ik
haalde mijne schaatsen voor den dag en zette
's avonds een pannetje met water buiten. Den an-
deren morgen was al het water bevroren, en ik
vroeg aan vader, of ik nu mocht gaan rijden.