Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scanScanned page
Ijitgaveii van S. E. VAN NOOTEN & ZOON i.
Schoonhoven:
A. Di; VLETTEK. Richard WiiUington. Eeii Lecs-I
boek voor de Hoogste Klasse, ter oefening in denl
vrijen leestoon. 3e druk. Prijs f 0,25.
J. WIJMA. Onze Spreekv oo den. Korte vevhaleiij
A oor de Middelstt Klasse der Lagere School. 7'
druk. Pnjs f O 25.
—----^--De Kleine Vaderlander. Iet» uit d
Geschiedenis van Nederland, voor de Middelst
Klasse der Lagere Sciiool. 9e druk. Prijs f 0,20
------— Voorheen. Geschiedenis van het Va
('erland voor de Lag u' cholen. 4e druk. Prij
f 0,40.
D. DEKKER en H. O. van HEUDE. Dit en dut.
van alles wat. Een Loesbo- k voor de Middelste
Klassen der Lagen; Scholen, i'rijs f 0,20.
O. F. JULIUS eu P. BEbT. Oom Willem en zijne
Vriendjes. Leesboekje voOr de Lagere Scholen
19e druk, herzien door Wijma. Prijs f025.
J. J. A.. GOEVERiNEUR. Oom Willem en zijne
buurkindertjes. Schoolbjekje. Herzien door .L Ac
VA.N- Dijk. 7o druk. Priji^ f 0,20.
Bij alle Bwjkhandelaren to bekomei'