Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 'S
gebeurde. ^Zoon van de zon'' weru hij genoemd,
en dat was in Japan eene groote eer. Na de zon ,
zoo wilde men met dien naam zeggea , verdient de
keizer 't meest geëerd te worden. D( zon stond dus
nog boven hem in de achting der menschen. Er
bleef dus nog iets aan 't geluk van o izen steenhou-
wer ontbreken. „De zon te zijn" was nu zijn hoogste
wensch; en ziet, ook die wensch werd vervuld.
Daar stond hij nu, hoog boven ie aarde; alle
Japanners vielen op de knieën en vereerden hem.
Dat was een prettig gezicht voor hem ; jammer, dat
de wolken somtijds kwamen , en her i verhinderden
op de aarde neer te zien. In zijne boosheid daar-
over wenschte hij eene wolk te zijn, oia op zijne beurt
de zon te kunnen bedekken. Hij h:'.d spijt genoeg
over zijne boosheid , want hij werd e( ue wolk. Maar
de wolken worden door de bergen en rotsen aange-
trokken ; dikwijls stoeten zij daarop 1 e barsten. Hij
wist dus , wat hem wachtte , nu hij eene wolk was
geworden. Op zijn verlangen werd hij nu in een
steenrots veranderd. Nu zou hij de schrik der wol-
ken zijn. Maar ook in deze gedaante vond de onte-
vredene geen rust. Steenhouwers kw imen met hunne
houweelen en hakten duchtig op hem los. Dat was
lang niet prettig. „Dan heeft een steenhouwer't heel
wat beter," dacht hij. „O, ware ik toch een steen-
houwer !" Nogmaals werd zijn wensch vervuld, en —
de steenhouwer was weer een steenhouwer geworden.