Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 'S
alleen door zeer hard te werken voor zijne vrouw
en kinderen den kost kon verdienen. Ongelukkig
hield onze steenhouwer heel weinig van hard wer-
ken; hij zat liever thuis zijn pijpje te rooken. Op
zekeren dag kwam de burgemeester van zijne woon-
plaats in een gemakkelijk riituig voorbij rijden.
„Ach!" zuchtte hij, „ware ik toch eens burge-
meester !"
Van steenhouwer burgemeester te worden , gaat
niet gemakkelijk, maar in zoo'n vreemd land ge-
beuren wel meer rare dingen. De wensch van onzen
steenhouwer werd vervuld: na korten tijd was hij
burgemeester.
Nu was hij toch zeker tevreden en gelukkig,
denkt gij ! Mis geraden. Aan lekker eten en drin-
ken ontbrak het nu niet; iedereen groette hem heel
beleefd, wanneer hij in een prachtig rijtuig door de
stad reed. Maar---- de k lizer van het land was
toch machtiger dan hij. Wat deze gebood, moest
hij doen ; wanneer de keizer voorbij reed, bogen alle
menschen diep voor hem, en onze steenhouwer werd
niet opgemerkt. Ook woonde dt keizer in veel mooier
huis , en had veel meer bedienden.
„Ware ik toch ook eens keizer!" riep hij uit, en,
wie had het ooit gedacht: spoedi.-r daarna stierf de
keizer, en onze steenhouwer werd zijn opvolger.
Nu was er niemand gelukkiger Jan onze nieuwe
keizer. De rijkste en de machtigsto van een groot
land te zijn, 't is ook geene kleinigheid. Duizen-
den menschen vlogen op zijne wenken; wat hij wilde,