Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 'S
XXXV. ALBERT WIL KONING ZIJN.
'k Bon vergenoegd! Op blijden toon
Vermeldt dit luid mijn lied;
En menig vorat, versierd met kroon
En schepter , is dat niet;
En is hij 't al , ik ruil niet , neon!
Ik leef gerust, 'k ben weltevreên.
Dat versje zong Albert, een knaapje van elf jaar ,
toen hij op zekeren morgen uit de school kwam.
Meende hij, wat hij al zingende vertelde ?
„Jongens!" zei hij tegen zijne makkers, „ik wou dat
men mij eens vroeg om te ruilen ! óf ik het doen zou!''
„Nu, ik niet!" zei kleine Piet, die naast hem
liep , „weet-je dan niet, Albert! dat een koning al-
tijd een zwaard boven zijn hoofd heeft hangen , als
hij zit te eten ; ik geloof aan een paardenhaar."
„Loop , malle jongen !" antwoordde Albert, „je
hebt den meester niet begrepen , toen hij dat vertelde.
Onze koning zit net zoo gerust aan tafel als wij."
„Hebt gij den koning wel eens gezien ?" vroeg het
kleine ventje daarop.
„Ja," sprak Albert, „toen ik met vader naar Den
Haag geweest ben. De koning zat in een mooi rij-
tuig , zoo mooi, als ik ooit gezien heb, en er liepen
wel zes paarden voor. Eene menigte soldaten reed
voor en achter het rijtuig."
„Zeker om op te passen, dat men den koning niet
doodschoot," zei Piet.
„Wel neen!" antwoordde Albert, „in andere lan-