Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 'S
tegen mij: „hij zal u geen kwaad doen; hij vraagt
maar of ge hem iets geven wilt; 't is een snoeper ;
hij houdt heel veel van koekjes.''
Moeder had daar op gerekend en koekjes meege-
bracht. Zoo gauw hij er één kreeg, krulde hij den
snuit naar binnen, en bracht het aan den mond.
De man gaf hem toen een kleinen bezem, en daar-
mee begon het dier dadelijk te vegen, 't Was een
grappig gezieht, zoo'n groot beest zulk werk te zien
doen.
„Geef hem nu eens een cent," zei vader toen te-
gen mij.
„Hij eet toch geene centen, vader?" vroeg ik.
„Probeer het maar eens," antwoordde vader. Het
was net of hij ons verstaan had, want juist stak hij
mij den snuit toe. Ik legde er een cent in, en ter-
stond bracht hij dien in een bakje, dat aan zijn hok
hing. Zijn oppasser had hem dat geleerd.
„Bedank nu maar!" zei deze toen tegen hem, en
terstond boog de olifant met den kop. Ik dacht
niet, dat. het zulk een verstandig dier is.
Toen wij naar huis reden, vertelde vader ons nog
iets van den olifant.
„Een olifant," zoo vertelde vader, „ging eiken dag
met zijn oppasser naar den waterkant om te drinken.
Hij kwam dan altijd voorbij het huis van een kleer-
maker , van wien hij dikwijls wat lekkers kreeg.
Op zekeren middag had onze kleermaker een lee-
lijken inval. Zoodra de olifant door 't raam zijne