Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 'S
XXXIV. DE OLIFANT.
Verleden week ben ik met vader en moeder te
Rotterdam in den dierentuin geweest. Nog nooit
had ik zooveel dieren bij elkander gezien als daar.
Vooraan in den tuin hingen papegaaien in de hoo-
rnen ; 't zijn mooie beesten , met prachtige kleuren ,
maar zij maakten allen een verschrikkelijk leelijk ge-
luid. Verder zagen wij eene menigte apen in eene
kooi, zóó groot, dat er een geheele boom in kon
staan. Do aapjes zaten in de takken , en speelden
met elkander.
Ook zag ik er leeuwen, beren, wolven en tij-
gers ; maar ze waren opgesloten in ijzeren kooien;
ze konden dus geen kwaad doen. O, wat brulden
zij , toen zij in de verte den man zagen aankomen ,
die hun altijd eten brengt. Zij sloegen dadelijk de
scherpe klauwen in het vleesch, en aten dat gulzig op.
Het meeste genoegen had ik echter bij den oli-
fant. We! , wel , wat een groot dier is dat! Het is
veel grooter dan een paard , en wel tweemaal zoo dik.
Zijne pooten lijken wel boomstammen , en zijne huid
is, geloof ik, van leêr. Zijn kop alleen is bijna
zoo groot als een kalf, maar toch nog niet groot
genoeg voor zijne twee groote tanden ; die steken een
heel eind buiten den bek. Tusschen die tanden
hangt zijn lange snuit, en daarmee kon hij al heel
wat uitvoeren. H|j stak dien snuit door het hek naar
mjj toe; ik schrok er van; maar zijn oppasser zei