Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 'S
dat de jongens hen hadden iiitgescliolden. „'k Zou het
maar niet doen," was het antwoord; „hij moet nu
toch al dikwijls schoolblijven; hij krijgt straf genoeg ,
en als hij ouder wordt, zal hij wel beter oppassen."
„Als ge grooter wordt, en vliegen kunt, gaan we
naar een land , ver van hier ; daar eet ge zooveel kik-
kers , als ge maar lusthad de oude ooievaar ge-
zegd. Er kwam , helaas ! niets van.
Eens waren de ouden heel vroeg in den morgen
uitgevlogen om een lekker hapje voor de jongen op
te zoeken. Toen zij met een goeden voorraad naar
het nest keerden , zagen zij een ongewoon licht bij
het huis, waarop hun nest gebouwd was. Zij merk-
ten spoedig genoeg wat er aan de hand was. „Brand!
brand !" riep men in de straten. De klokken klep-
ten ; van alle kanten kwam men met spuiten aan-
rijden en werden ladders aangedragen. De goede
dieren wisten niet, wat zij beginnen zouden. Zij
vlogen door den rook over het nest heen. 't Was
net of zij hunne jongen uit het nest wilden helpen;
de arme beesten waren nog te klein , zij konden nog
niet vliegen. Alle menschen hadden medelijden met
de ongelukkige vogels ; maar er was niets aan te doen.
De vlammen sloegen reeds boven het dak uit. Einde-
lijk vloog een der ooievaars — vast het wijfje — op liet
nest. Het dier spreidde de vleugels over de jongen uit
om hen tegen het vuur te beschermen. Zoo wilde het
beest zijn leven opofferen, om zijne jongen te redden.
--.....f........