Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 'S
nu in den laatsten winter de sneeuw eene week had
gelegen, wisten de grijze vogeltjes geen raad meer.
„Treurig vlogen we op een morgen heen en weer,"
zoo vertelden ze mij, „toen we voor de ruiten een
jongetje zagen zitten met eene boterham inde hand.
Wip, sprongen we naar hem toe, en keken door de
ruiten naar binnen. Hij zag ons en schoof het raam
open, maar omdat wij nog niet wisten, hoe goed hij
was, vlogen wij dadelijk weg. Nu strooide hij
kruimeltjes brood in 't kozijn, en deed toen *t raam
weer dicht. We waren er in een oogenblik bij. O,
wat smaakten ze lekker ! De kleine jongen had er
zelf schik in ; we zagen hem lachen; ook riep hij
zijne zusjes en wees naar ons. Van dien dag af
vonden we er eiken dag wat."
„Wilt ge hem nu de oogen nog uitpikken ?" vroeg
de oude ooievaar.
„Neen, neen!" riepen allen tegelijk.
„Vertel nu nog wat van de andere jongens, van
dien grooten, die zoo vooraan staat. Weet-je van
hem ook iets te vertellen ?" vroegen de kleinen, die
dol graag hoorden vertellen.
„Niets goeds, wel wat leelijks. Bijna altijd staat
hij te laat op, en komt daardoor ook te laat in
school. Wanneer hij eenmaal in de school is, bab-
belt hij veel en leert weinig. De meester houdt dus
niet van hem; zijn vader beknort hem dagelijks."
„Willen we dan hem de oogen maar uitpikken ?"
vroegen de ooievaars, die maar niet vergeten konden,