Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
„Dat zal gaan, Jan!" riep ik, toen ik merkte
wat hij doen wilde. Hij zette het wagentje boven
aan den rand van den dijk en kwam toen bij mij
zitten, en daar ging het naar beneden. O, o, wat
reden wij hard; ik geloof haast zoo hard als een
spoorwagen. Ik schaterde het uit van pleizier; maar
het duurde niet lang. Met den boom moest Jan
de voorwielen recht houden; dat ging niet gemak-
kelijk. Den laatsten keer liep het rechterwiel tegen
een grooten steen; de wagen ging scheef, kantelde,
en holderdebolder rolden wij naar beneden. Geluk-
kig bezeerden wij ons niet erg; maar, o jongens !
wat schrokken wij ! Ons wagentje was tegen het
tuinhek van den burgemeester aangeloopen en daar-
door was dit gebroken. Wat was ik benauwd ! Zoo
gauw als we maar konden, reden we naar huis. De
wagen was gelukkig nog heel.
Gedurig keek ik om of ik den burgemeester of den
diender nog niet zag. Eindelijk kwamen wij thuis ;
maar ik wist niet, waar ik mij berden zou. Ten
laatste kroop ik onder de tafel en hield de handen
voor de oogen. Bij het minste gerucht schrok ik.
„Nooit, neen nooit ga ik weer met Jan samen rij-
den ," dacht ik bij mij zelf.
Daar ging de deur open, en een zware stap klonk
door den gang. Toen begon ik luidkeels te schreien
en riep: „ik zal het nooit weer doen! ik zal het
nooit weer doen!"
En wie was het, denkt gij ? Vader was uit de
stad teruggekomen. Spoedig was het gebeurde ver-