Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 'S
ben ergens in Rusland, en zie nergens een herberg,
waar ik overnachten kan. Ik blijf dus in de open
lucht slapen, en bind mijn paard aan eene soort van
staak. Den anderen morgen word ik reeds vroeg
wakker; ik wrijf mij den slaap uit de oogen , maar
mijn paard is verdwenen. Toen ik goed rondkeek,
zag ik 't eindelijk aan eene torenspits slingeren.
Den vorigen avond had ik in 't donker den on-
dergesneeuwden kerktoren voor een paal gehouden,
's Nachts was de sneeuw weggedooid , en ik zacht-
jesaan naar beneden gezakt. Daar hing nu mijn
paard hoog in de lucht, 't Arme dier had het zeer
benauwd, en keek mij zoo smeekend aan, dat ik
oogenblikkelijk mijn pistool nam, en daarmee het
touw stuk schoot, waaraan ik het beest had vast-
gebonden. 't Kwam gelukkig op de pooten terecht.
Ik sprong er dadelijk op, en verliet zoo spoedig
mogelijk een land, waar de sneeuw iemand zoo
leelijk beetneemt. Toen ik in Perzië kwam...."
zoo begon hij weer dadelijk eene andere geschiedenis ;
maar 't verhaalde is genoeg om te doen zien, dat
niemand ooit zulke avonturen had als onze jager
Menteur.
ONZE ERGSTE VIJAND.
AVie 't minst zich zèlven heeft te vreezen,
Zal zeker 't meest gelukkig wezen.