Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 'S
Ik ieg aan, poef, paf! daar rolt het fraaie dier op
den grond. Maar, o! wat zette ik groote oogen
op, toen ik bij het beest kwam! In plaats van het
gewone gewei had het dier twee jonge kerseboora-
pjes op den kop! Dadelijk dacht ik toen aan mijn
schot van 't vorig jaar. 'k Had het dier toen twee
kersepitten in den kop geschoten, en daaruit waren
nu de boompjes voortgekomen. Nu, de kersen die
er aan hingen, smaakten heerlijk. Toen ik thuis
kwam, plukte mijn knecht vier volle mandon af."
„Een andermaal," zoo vertelde hij verder, —want
als hjj eenmaal begonnen was , bleef het zelden bij
één verhaal — „een andermaal was ik, vermoeid van
't loopen, in 't bosch onder een boom gaan zitten.
Geweer en weitasch gooide ik in mijne nabijheid in
't gras.
Niet lang had ik daar gezeten, toen er een groote
beer op mij afkwam. Daar ik niet veel lust had
voor dien sinjeur op to staan om mijn geweer te
krijgen, wachtte ik bedaard tot hij bij mij was. Toen
hij vlak voor mij stond, zette hij zich op de ach-
terpooten om mij met de voorste te verscheuren.
Nu grijp ik onverwacht zijne beide klauwen, en
houd die zoo lang vast, totdat de boer was dood-
gehongerd."
„Maar die historie van mijn paard heb ik u nog
nooit verteld, geloof ik," voegde hij er dadelijk bij.
„Neen maar, dat moet je hooren. Verbeeld u, ik