Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 'S
smulden allen aan het heerlijke gras. Hij beproefde
de schapen terug te drijven, maar dat mislukte, en
doodmoe liet hij eindelijk de schapen maar loopen,
en wachtte den jongen af.
Reeds in de verte riep deze: „hei, hei ! dikke!
ziet ge daar de schapen niet in de wei ? Jaag ze
er dan toch uit!"
De goede koning stond op en wachtte hem met
een lachend gezicht. Jan daarentegen lachte niet.
„Ik dacht het wel," zei hij, terwijl hij het boek
boos op den grond wierp. „Ik dacht wel, dat ge
niet goed naar de schapen zoudt kijken !"
Pruttelende sprong hij over de sloot en joeg de
schapen terug.
„Nu," sprak hij toen, „nu verlaat ik mijne scha-
pen nooit weer, al kwam de koning zelf."
„Daar hebt ge wel gelijk in ," zei deze, „want de
koning zou er niet beter op kunnen passen, dan ik."
„Wat," riep Jan, „onze koning zou . ..."
„Wel neen!" was 't antwoord, „want ik ben
zelf de koning!"
„Gij ?" en Jan begon luidkeels te lachen. „Maak
dat die dieren wijs, man!" riep Jan, „de koning
zou wel beter voor de schapen gezorgd hebben !"
De koning lachte en vertrok, maar gaf den jon-
gen nog eerst een gulden. „Geef dien aan uwe
moeder," zei hij,
„Nu," zei Jan, „de koning zijt ge niet, die is
knapper, maar ge zijt toch ook niet kwaad."