Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 'S
niet alleen laten. Als de boeren 't merkten, zou-
den zij mij zeker wegjagen, en dan had ik geen
werk meer."
„Dan zal ik wel naar de schapen kijken," zei de
koning , „ga dan maar gauw."
„Gij?" zei Jan, en begon meteen te lachen. ,
„Wel ja ! waarom niet ?"
„Ge zijt veel te dik!'t Zou me een aardig gezicht
zijn , als de schapen op den loop gingen, en gij er
achter moest. Er kwam niets van terecht, man !"
„Welnu," sprak de koning, die schik had in den
bezorgden knaap , „ik zal al de schade betalen , die
er van komt."
Nu nam de knaap het geld aan , en snelde heen
om het boek te halen. Hij liep, wat hij. loopen kon ,
want hij was toch nog bang, dat het met de scha-
pen niet goed zou gaan. „Die dikke heer ," dacht
hij, „heeft niets geen verstand van schapen hoeden."
Toen hij terug kwam , zag hij dit maar al te wel.
Wat was er gebeurd ? Tusschen den weg en het
weiland lag eene ondiepe, maar nu droge sloot. Daar
er in het weiland veel lekkerder en meer gras stond,
dan langs den weg, wilden de schapen telkens de
sloot over. Wanneer zij dit probeerden, was Jan
er dadelijk bij , of wierp hij de deugnieten met kluit-
jes klei of kleine steentjes.
Nauwelijks was Jan weg, toen één van de bru-
taalste nog eens eene poging waagde. De koning
merkte het eerst, toen het te iaat was. Het eerste
schaap werd door een tweede gevolgd, en weldra