Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 'S
„Zeg eens, ventje!" zei de koning, „ge kunt een
paar kwartjes verdienen, wanneer ge mijn boek wilt
halen. Als ge deze laau afloopt, zult ge 't binnen
eenige minuten wel zien liggen."
De knaap keek den koning eens goed aan; hij
kende hem niet, daar de koning maar heel eenvou-
dig gekleed was.
„Ik heet Jan!" antwoordde hij toen, „maar ik
laat mij niet beetnemen."
„Waarom denkt ge, dat ik u beetnemen wil ?"
vroeg de koning weer.
„Wel! wie zal er twee kwartjes geven voor een
klein eindje loopen ! Ik moet eene week lang op de
schapen passen om ze te verdienen ! Ik begrijp u
best, man ! als ik terug kwam , zou er niemand meer
te zien zijn. Haal jij zelf je boek."
„Waarom geloof je me niet? Zie ik er zóó als
een bedrieger uit?" vroeg de koning weer.
Jan sloeg zijne oogen even op, en zeide toen:
„Dat nu juist niet, maar ik vertrouw die knechts
van 't hof geen van allen , nadat er mij laatst één
bedrogen heeft."
„Welnu dan ," zei de koning, terwijl hij hem 't
geld wilde geven, „ik zal u vooruit betalen. Dan
zult ge toch wel willen gaan ?"
Jan nam het geld niet aan, ofschoon hij er met
begeerige oogen naar keek.
„Kom," sprak de koning, „wilt ge de twee kwarljes
niet verdienen ?"
„Ja," antwoordde Jan , „maar ik durf de schapen