Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 'S
XXX. DE KONING EN DE HERDERSJONGEN.
De' koning van zeker land was eens in den tuin.
achter zijn paleis gaan wandelen.
't Was erg warm, waardoor onze koning, die nog
al dik was, spoedig aan 't zweeten raakte. Hij zocht
daarom een plaatsje onder het lommer der boomen,
waar hij zitten kon. Eindelijk vond hij een plekje,
zoo mooi, alsof het voor hem gemaakt was. Toen
hij goed en wel gezeten was, haalde hij een boek te
voorschijn, waarin hij spoedig zeer verdiept scheen.
Hij hoorde of zag niets meer ! „Het boek was heel
mooi," denkt ge zeker. „Vast eene roovergeschiedenis
of eene spookhistorie ?" Niets van dat alles. De
goede koning was door warmte en vermoeidheid in
slaap gevallen. Na een poosje viel het boek hem
uit do handen en waarschijnlijk zou hij er nog lang
gezeten hebben, maar door een geweerschot in de
verte schrok hij wakker. Hij sprong dadelijk op,
en wandelde den tuin verder door. Bijna aan 't
eind gekomen, was hij door de warmte weder ge-
noodzaakt te gaan zitten, en eerst, toen hij op nieuw
wilde gaan lezen, merkte hij, dat hij zijn boek
kwijt was. Wat nu gedaan ? Terug loopen om het
^ halen, daarin had hij weinig lust, en toch wilde
hij het gaarne hebben. Tot zijne vreugde zag hij op
den weg, die langs den tuin liep, een jongen, die
de schapen van eenige boeren hoedde. De koning
wenkte hem tot zich, terwijl hij zelf naar het hek liep.