Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 'S
hol, toen ik hetzelfde gepiep weer hoorde. Weer
zoo'n naar dier, dacht ik. 't Was dezelfde muis die,
zooals ik nu hoorde, door een olifant was gered.
„Heer beer!" sprak zij tegen mij, „ik kom u voor
een groot gevaar waarschuwen. Dezen morgen zag
ik eenige mannen een diepen kuil graven. Toen zij
gereed waren, plaatsten zij er palen met scherpe
punten in. Daarna werden er takken over gelegd en
deze met gras bedekt. Wanneer ge op mij wachten
wilt, zal ilc u de plaats aanwijzen. Ik moet echter
eerst den olifant gaan waarschuwen , die mij laatst
een dienst bewezen heeft. Daar ik toch uwe woning
voorbij moest, wilde ik 't u ook zeggen. Misschien
zult ge dan later ook kleine dieren , die in gevaar
zijn, willen helpen. Wacht me maar!" en weg was
de muis."
„Dat muisje mag ik lijden," zei de aap. „Het
zei u eens goed de waarheid. Vondt ge het niet
naar, dat je van dat kleine muisje zoo afhankelijk
waart?" vroeg hij verder.
„Helaas, ja!" zuchtte de beer. „Ik was te trotsch
om te wachten; ik zou wel voorzichtig zijn, dacht
ik, en het duurde niet lang of ik zat tusschen de
scherpe palen. Ware ik maar dood geweest! Mijn
verder lot kent ge. Ik was niet alleen mijne vrij-
heid kwijt , maar moest leeren.......dansen. Ik
kreeg een ijzeren muilband om den kop , en wil ik
nog iets te eten krijgen, dan moet ik springen, sprin-
gen , springen."
„Ik merk wel, beeroom!" sprak Sim met een wijs