Boekgegevens
Titel: Vraagstukken bij het onderwijs in de vormleer
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Groningen: W. Versluys, 1877
Opmerking: 1e stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9101
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202240
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Vormleer (wiskunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagstukken bij het onderwijs in de vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
trekken, dat zij de figuur in twee symmetrisclie dee-
len vei deelen?
11. Teeken een vierkant zoodanig, dat eene der hoeklijnen
horizontaal loopt.
12. Teeken eene ruit, waarvan eene hoeklijn vertikaal loopt.
13. De hoeklijnen van eene ruit zijn 9 en 12 decimeter;
hoe groot is de oppervlakte van die ruit?
14. Trek een' cirkel met vijf rechte lijnen, die ieder den
cirkel in twee symmetrische deelen verdeelen.
15. Bereken de oppervlakte van eene ruit, als de eene
hoeklijn 5,7 centimeter is en de andere twee keer
zoo lang.
16. Als hoek A van nevenstaande ruit
83 graden is, hoe groot zijn dan
de andere hoeken, die in het figuur
voorkomen ?
17. Van eene ruit is de oppervlakte 4,325
M^ en de eene hoeklijn 5,12 M. Hoe groot is de an-
dere hoeklijn?
18. De hoeklijnen van eene ruit zijn 8,12 en 4,75 meter.
Hoe groot is elk der deelen, waarin de ruit door hare
hoeklijnen wordt verdeeld?
19. Teeken een parallelogram en verdeel het in twee ge-
lijke rechthoekige trapeziums.
20. Teeken eene ruit en een' rechthoek, die twee keer
zoo groot is als de ruit.
21. De eene hoek aan de grondlijn van een gelijkbeenig
trapezium bevat 73f graad. Hoe groot zijn de andere
hoeken van dat trapezium?
22. Teeken een gelijkbeenig trapezium en trek eene rechte
lijn, die het trapezium in twee symmetrische deelen
verdeelt.
23. In een' gelijkbeenigen driehoek is eene rechte lijn