Boekgegevens
Titel: Vraagstukken bij het onderwijs in de vormleer
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Groningen: W. Versluys, 1877
Opmerking: 1e stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9101
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202240
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Vormleer (wiskunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagstukken bij het onderwijs in de vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
ricliting der lengte en een andei'e weg in de richting
van de breedte. Als die twee wegen leder 11,4 meter
breed zijn, hoeveel vierkante meters beslaan die 2
wegen dan samen?
46. Een rechtboek, lang 60,4 ea breed 51,2 meter, heeft
een' even grooten omtrek als een vierkant. Hoeveel
is de oppervlakte van dit vierkant grooter dan die van
den rechthoek?
47. Een schrijnwerker koopt 9 zware eikenhouten planken,
lang 5,4 M en breed 0,42 M, tegen ƒ 3,50 den
vierkanten meter. Verder koopt hij 8 delen, lang
5,2 M en breed' 0,38 M, tegen ƒ 1,60 den vierkan-
ten meter. Hoeveel moet hij in 't geheel betalen,
als het voerloon ƒ 2,75 bedraagt?
48. Een plein, lang 75 meter en breed 48 meter, wordt
bestraat met klinkers, waarvan de afmetingen zijn 2
decimeter, 8 centimeter en 5 centimeter. Als de
klinkers op de gewone wijze gelegd worden (niet plat),
hoeveel heeft men er dan noodig?
49. Eene weide, lang 4 HM en breed 6 DM, wordt be-
plant met boomen, die op de gewone wijze in rijen
geplaatst worden. Als de boomen geplant worden op
een' ouderlingen afstand van 5 meter, en 25 decimeter
van den kant, hoeveel boomen komen er dan in die
weide?
50. In eene kamer, lang 7,4 en breed 5,6 M, werd een
kleed gelegd met een' rand van 6 dM breedte. Zoo
de M^ van den rand ƒ 1,75 en de M^ van het bin-
nenste ƒ 1,25 kostte, hoe duur kwam dan dit kleed?
51. Een rechthoekig stuk land, lang 285 meter en breed
16 dekameter, wordt in deelen verdeeld door grep-
pels, waarvan er 14 in de breedte loopen en 9 in de
lengte. Als die greppels ieder 6 decimeter breed zijn.