Boekgegevens
Titel: Vraagstukken bij het onderwijs in de vormleer
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Groningen: W. Versluys, 1877
Opmerking: 1e stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9101
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202240
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Vormleer (wiskunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagstukken bij het onderwijs in de vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
14

11
B

30. Hoe groot is de oppervlakte van een' kubus, als elke
ribbe lang is 4-;|- dAl?
31. Een tuin is groot 3 A. Als de lengte 20 M ia, boe
breed is de tuin dan?
32. Baas Jansen laat zijn' tuin, die lang 3 DM en breed
17,^ M is, omspitten voor 3 cent den vierkanten me-
ter. Hoeveel moet bij betalen?
33. Als in neven- X»___________________M
staand figuur AB
= 5 cM, BC
= 4 cM, ter-
wijl EI, EK, GL
en GM ieder 1
cM lang zijn, ^
vraagt men de
ruimte te bere-
kenen , die be- A k i»
grepen is tusschen de omtrekken der 2 rechtboeken.
34. Een rechthoekige tuin wordt omringd door eene sloot,
ter breedte van 2 M. Als de tuin aan de binnen-
zijde der sloot gemeten 34,5 M lang en 27,2 M breed
is, hoe groot is dan de oppervlakte der sloot?
35. Eene strook land ter grootte van 3 bektaren en G
aren is 96 meters breed. Hoe lang is die strook?
36. Hoe dikwijls is een vierkante halve meter begrepen
in een' halven vierkanten meter? *
37. Een landbouwer heeft behalve een' groentetuin een
stuk land, dat voor aardappelen bestemd is. Als dit
laatste 3 keer zoo breed en 5 keer zoo lang is als de
groentetuin, hoe dikwijls is de groentetuin dan be-
grepen in het aardappelland ?
38. Eene kamer, lang 6,5 M, breed 5,2 M en hoog 4
M, wordt behangen. Hoeveel vierkante meters be-