Boekgegevens
Titel: Vraagstukken over de driehoeksmeting
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1889
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9095
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202236
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagstukken over de driehoeksmeting
Vorige scanScanned page
Uitgayen van W. YERSLUYS, te imsterdam.
HET IIEUWE SCHOOLBLAD
OXDEU IIEDACTIE VAN
jl. yERSLUYS EN VAN JllET.
1889. — Zevende Jaargang.
VERSCHIJNT.ELKEN VRIJDAG.
Prijs per drie maanden ƒ J,50.
ÖSCII^IFT ïööll DE eECI.\SELEi\' DER WISKÜiE
ON DEK UEDACTIE VAX
J. V E 11 S L U Y S.
Dit Tijdschrift heeft opgehouden te verschijnen. Van den
tweeden, derden en vierden jaai-gang zijn nog exemplaren
te verkrijgen ö, / 2,00 per jaargang.
HANDLEIDING
BIJ HET
ONDERWIJS IN DE VORMLEER
DOOR
J. VERSLUYS.
Vierde druk. Prijs ƒ 1,50.
VORMLEER VOOR MEERGEVORDERDEN,
T. -VEDRSJLiTJ-S-S.
Prijs ... ƒ 1,60.
VRAAGSTUKKEN OVER VORMLEER,
ten dienste van Kweekscholen en Normaalscholen,
UOOll
J. VERSLUYS.
Tweede druk . . . Prijs ƒ 0,75.