Boekgegevens
Titel: Leerboek der algebra
Deel: I
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1893
7e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9042
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202232
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algebra
Vorige scan Volgende scanScanned page
75
30. X — y + 2: — a = — + M = — 1;
4a; — 2y — z — w = — 7; bx + 2y 2z u —
31. 2a; + Sy — 3^ — 5« = 400; x — 3y + 4^ + 2« = 900;
4a; + — 52 — 4« = — 1300; 5a; - 2y u = 2000.
32. Bepaal de waarde van 4a- — — 2« + 3|m — 2|y, als
a; — 2y — 3^ + « + y = — 9; 2a; — 3« + 2s —4« + ^ = —118;
2y — Qz- 2« + 3a;—« = — 106; 5a; —+ —4a; —y = 23;
2i; — 4« + 3y — e -(- a; = 11.
33. y + 2 4- '' + f = 8
u-^v-\-x-]-y — 13
v-{-x + y + s = 4
x + y + z-\-u = 12.
34. Welken invloed heeft het op de waarden der onbekenden,
als men in al de vergelijkingen van een stel de geheel bekende
termen in tegengestelden toestand neemt?
35. Welken invloed heeft het op de waarden der onbekenden,
als men de geheel bekende termen met 5 vermenigvuldigt?
36. Los X, y, z en u op uit de vergelijkingen:
^ + ^ — O- ^ ^ — 5- ^ - — 12 -
u y x z ^ u y '
2 .
w 2 ■ Toel.ex. Milit. Akad. 1878.
HET OPLOSSEN VAN VRAAGSTUKKEN.
§ 93. Evenals men vraagstukken kan oplossen door middel van
2 vergelijkingen met 2 onbekenden, zoo kan men zich ook bedienen
van 3 of meer vergelijkingen met evenveel onbekenden. Men stelt
dan 3 of meer onbekende getallen door letters voor. Zal het vraag-
stuk mogehjk en bepaald zijn, dan moeten in het vraagstuk even-
veel betrekkingen aangewezen worden, als er onbekenden zijn. Elke
betrekking drukt men door een vergehjking uit, en de wortels van
die vergelijkingen leveren de waarden der onbekenden op.
Zijn die vergehjkingen strydig, dan is het vraagstuk onmogelijk;
zijn die vergelijkingen afhankehjk, dan is het vraagstuk onbepaald.
§ 94. Vraagstukken. 1. De som van 3 getallen is 18. Telt
men bjj het eerste getal het dubbele van het tweede en het viervoud