Boekgegevens
Titel: Leerboek der algebra
Deel: I
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1893
7e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9042
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202232
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algebra
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
derdtallen en dat der tientallen is 2 grooter dan het cijfer der een-
heden; en het getal, dat ontstaat, als men de cijfers in omgekeerde
volgorde opschrjjft, is 198 grooter dan het oorspronkelijke getal.
26. Bepaal een getal van 2 cijfers dat de volgende eigenschap-
pen bezit. Deelt men het getal door de som van zijn cijfers, dan
krijgt men 8 tot quotient en 2 tot rest; deelt men het door het
getal, dat ontstaat, als men de cijfers van het eerste verwisselt,
dan is het quotient 2 en de rest 26.
27. Een koopman koopt een stuk linnen, den meter tegen ƒ 1,75.
Daarvan verkoopt hij 60 M tegen een zekeren prijs, en de rest tegen
ƒ 1,80, waardoor hij / 19,50 wint. Had hij 100 M tegen den on-
bekenden prijs verkocht en de rest tegen ƒ1,25, dan zou hij noch
gewonnen noch verloren hebben. Hoeveel meter heeft hij gekocht,
en tegen hoeveel verkocht hij de 60 M?
5*