Boekgegevens
Titel: Leerboek der algebra
Deel: I
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1893
7e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9042
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202232
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algebra
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
p 2,x — 2y = 2
II Aa; — By = 23
ij : 2>y
I 4 Aa; + 3 By = — 13.
f! 19. Welke waarden moet men aan a en è geven, opdat de
fj vergelijkingen
ji axArhy = B
ji 2x — iy = l
i afhankelijk zijn van elkaar?
20. Bepaal de waarde van öm — 13w + 8, als
2m — 3m = 25 en
3W + 5w = 9.
HET OPLOSSEN VAN VRAAGSTUKKEN.
§ 81. Wanneer twee getallen gevraagd worden, kan men ze door
2 letters voorstellen en met behulp van die letters door vergelijkin-
gen het verband uitdrukken, dat tusschen de onbekende getallen
en andere bekende bestaan moet. Verkrijgt men op die wijze 2
onderling onafhankelijke vergelijkingen van den eersten graad, dan
vindt men, door die vergelijkingen op telossen, de waarde van elk
der onbekende getallen.
Verkrijgt men slechts éen vergelijking of 2 onderling afhankelijke
vergelijkingen van den eersten graad, dan is het vraagstuk onbepaald.
Verkrijgt men 2 strijdige vergelijkingen, dan is het vraagstuk
onmogelijk.
Men maakt bij het oplossen van vraagstukken door middel van
2 vergelijkingen van den eersten graad dezelfde toepassing van
positieve en negatieve getallen als bij 1 vergelijking.
§ 82. Vraagstukken. 1. Van welke 2 getallen is de som 26
en het verschil 12?
2. Wint A van B 4 gulden, dan heeft hij half zooveel als B
overhoudt. Wint echter B van A 6 gulden, dan heeft B driemaal
zooveel als A overhoudt. Hoeveel bezit ieder?
3. Welke breuk wordt gelijk aan als men bij den teller 4
optelt, en gelijk aan als men bij den noemer 7 optelt?
4. Zoek twee getallen, waarvan het grootste tot het kleinste
staat als hun som tot 42 en als hun verschil tot 6.
5. Een wijnhandelaar koopt tweeërlei soort van wijn, 20 hekto-