Boekgegevens
Titel: Leerboek der algebra
Deel: I
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1893
7e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9042
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202232
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algebra
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
opleveren, die gelijk is aan het tweevoud van dat getal verminderd
met 10.
10. Als men zeker getal met 5 vermenigvuldigt, bij het produkt
6 optelt, de som door 2 deelt, en eindelijk van het quotiënt 9 af-
trekt , zoo krijgt men het dubbele van het eerste getal. Bereken dit.
11. Een metaalmengsel bevat op 2 deelen zilver 7 deelen koper.
Hoeveel zuiver zilver moet men bij KG van dat mengsel voe-
gen , opdat in het nieuwe mengsel 3 deelen zilver op 2 deelen
koper voorkomen. Ex. voor Adelborst 1891.
12. Van zekere som ontvangt A ^ op ƒ20 na; B ^ van de rest
op ƒ4 na; C ƒ70 minder dan de helft der laatst overgebleven som;
als nu nog de helft der oorspronkelijke som onverdeeld is gebleven,
hoe groot was deze dan, en wat heeft elk ontvangen ?
13. Een koopman zondert jaarlijks van zijn vermogen / 2000 af
voor de huishouding en kan het overblijvende elk jaar met één
derde vermeerderen. Als zjjn vermogen daardoor na 3 jaar ver-
dubbeld is, hoeveel had hij dan aanvankelijk ?
14. Iemand heeft een zeker kapitaal 6 jaar lang tegen 3,5 %
uitstaan en een ander kapitaal, dat ƒ1150 kleiner is, 10jaar lang
tegen 4 "/q. Hij ontvangt in het geheel aan interest ƒ4664. Hoe
groot zijn de 2 kapitalen ?
15. A en B, die samen ƒ3,60 bezitten, beginnen te spelen. Bij
het eerste spel verliest A i van zijn geld aan B, en bij het tweede
spel verliest B ^ van zijn gewonnen geld aan A. Toen had A
juist 12 "/o gewonnen. Hoeveel had ieder eerst?
Toel. ex. Willemsoord 1890.
16. Van een getal van 2 cijfers is het cijfer der eenheden vier-
maal zoo groot als het cijfer der tientallen , en als men de cijfers
verwisselt, krijgt men een getal, dat 26 grooter is dan het dubbele
van het eerste getal. Welk getal is dat ?
17. Hoeveel zilver van 950 gehalte moet men voegen bij 24 hek-
togram zilver van 800 gehalte, om zilver te krijgen van 825 gehalte ?
18. Verdeel ƒ 64440 onder vier personen , zóo dat het deel van
den tweeden het tweederde is van het deel van den eersten; dat
het deel van den derden het vierzevende is van dat van den twee-
den ; en dat het deel van den vierden het achtelfde is van dat van
den derden.
19. Een reiziger vertrekt uit A naar B met een snelheid van
6 KM per uur. Een ander reiziger vertrekt een uur later uit B
naar A met een snelheid van 5| KM per uur. Bij de ontmoeting