Boekgegevens
Titel: Leerboek der algebra
Deel: I
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1893
7e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9042
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202232
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algebra
Vorige scan Volgende scanScanned page
De eerste druk van dit boek (2000 ex:) verscheen in 1871
de tweede j) (2000 ex) in 1875
de derde (3000 ex) in 1877
de vierde (4000 ex) in 1879
de vijfde 5? (5000 ex) „ in 1881
de zesde V ('10000 ex) in 1884.
BIJ DEN ZEVENDEN DRUK.
De uitvoerige voorrede van den eersten druk van dit werk komt voor in
het derde deel, dat uitbreidingen en toelichtingen van het eerste en het tweede
deel bevat en waarvan de uitgever gaarne een presejit-exemplaar zendt aan
wie het eerste deel in handen geeft van zijn leerlingen.
De eenvoudige en aanschouwelijke bepaling van positieve en negatieve
getallen, die in dit werk is gegeven en toegepast, vond geen weerlegging en
wordt nu op de meeste scholen ten onzent gevolgd.
Bij dezen herdruk is vooral het aantal vraagstukken eenigszins uitgebreid,
zóo dat de afwisseling aanmerkelijk is verhoogd.
Toegevoegd zijn omschrijvingen van gebroken en negatieve wortelexponenten ,
met enkele vraagstukken hierover van examens.
De ggd. en het kgv. heb in deel II behandeld, veel strenger dan men
gewoon was dat te doen. Daar men echter op enkele examens, die overigens
niet verder gaan dan tot hetgeen in dit deel voorkomt, vraagstukken opgeeft
over die zaken, heb ik in noten eenige vraagstukken opgenomen met de
noodige bepahngen en eigenschappen.
Op eenige plaatsen maakte ik gebruik van opmerkingen, die Dr. C. Mensinga
mij verstrekte.
Januari 1893. J. VERSLUYS.