Boekgegevens
Titel: Leerboek der algebra
Deel: I
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1893
7e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9042
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202232
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algebra
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
9. (+ flO - ia^U' + Za^* — h^) : (+ o' — + ZaP — ¥).
10. (+ 20a' — 41aV, 4- — Aftd'b^ + 2öab* — gedeeld
door + 5a' — Ad^b A- öM^ — 34''.
11. 2x' — Ix^y -f IxY 4- 2xy — 15ary) : (+ 2a:« —
— 5a:y).
12. (+ c* + . _
13. (++ + + e'^): (+<z + 24).
14. (+ 3;?' — Afq + pq' — 5^') (+ 2p' — - 2q') + (—
+ — 65'') gedeeld door — j»^ + 2pq — q\
15. Wat weet men van het quotiënt, als de deeler gelijkslachtig
is en het deeltal ook?
16. Wat weet men van het quotiënt, als de deeler ongelijk-
slachtig is en het deeltal ook?
17. Wat weet men van 't quotiënt, als de deeler gelijkslachtig
is en het deeltal ongelijkslachtig?
18. Wat weet men van 't quotiënt, als de deeler ongelijkslachtig
ia en het deeltal gelijkslachtig?
19. p^ ^ q'^ gedeeld door + f — q^.
20. + a:« + 16 , , + a: + 2.
21. + . „ + x - y.
22. , , +
23. + + „ , -'^p-q.
24. (-f 3a — 56)« , „ — 3a + 54.
25. (-1- 3a — 5'0® „ „ — 3« + 54.
26. + „ „
27. Van welken graad is het quotiënt van een opgaande deeling,
als de deeler van den vijfden graad is en het deeltal van den elfden?
28. Van welken graad is het quotiënt van een opgaande deeling,
als de deeler van den achtsten graad is en het deeltal van den
twaalfden ?
29. Wat kan men zeggen van het quotiënt van een opgaande
deeling, als deeler en deeltal denzelfden graad hebben?
30. Kan een deeling opgiian, als de deeler van hoogeren graad
is dan het deeltal ?
31. Waarom kan de deeling van een eenterm door een veelterm
niet opgaan ?
32. Kan de deeling van een tweeterni door een drieterm opgaan?
33. Deel:
+ a;' — 5a:'^ — 5 op +■ a;' — 8a-'' + 6a: + 50a-'' + 70a:« + 3 + 18a:'.
Ex. Mach. leerling 1890.