Boekgegevens
Titel: Leerboek der algebra
Deel: I
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1893
7e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9042
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202232
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algebra
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
En daar dit produitt juist gelijk is aan 't vorige verschil, zoo zijn
de termen van 't quotient + 2a;', + a; en — 3. Wij hebben dus
(-f 2x* — 5a;' — 4a;' + 1 Oa; — 3) : (+ a;' — 3a; + 1) = + 2a;» + a; — 3.
Gewoonljjk schrjjft men de bewerking aldus:
+ a;2 —3a:+ l/ + 2a;* —5a;' —4a;'+ 10a;— 3/ + 2a;' + a;—3
+ 2a;* — 6x' + 2a;'
+ a;' — 6a;' + 10a;
4- a;' — 3a;' + a;
— 3a;' + 9a; — 3
— 3a;' + 9a; — 3
Vraagstukken. Bepaal de volgende quotienten.
1. (+ .r' + X* + 2j;' 4- 2.r' 4" 2a; 4" 1) : (+ 4- a; 4- 1)-
2. (+ 36a» — 95a* 4- 103a' 4" 59a' 4- 15a) : (4- 9a' — 8a 4- 5).
3. 4- 48/)® 4- 16/3« — 24/>' - 48/)« 4- 18p® 4- 26/)* — 15/j' gedeeld
door 4- 6/)* 4- 2/)' — 5/).
4. 4- a;' — 5a.f* 4" lOa'a;' — lOa'a;' 4" — a» gedeeld door
— a;' 4- 2a.r - a'.
Opmerking. Als bij de bovenstaande deeling bv. in het deeltal
geen term met x^ voorkwam, zou men bij het opschrijven van het
deeltal toch een plaats voor dien term openlaten, om er het eerste
produkt goed onder te kunnen schrijven.
5. Deel — 25ar' — 14a;^ 4" 2a:' x + 2 door
4- 2 — 3a; 4- 4a;' — 5a;'.
6. Deel + — 1 door ur — 1.
7. fi
8. » + a'-6' „ + a~b.
9. Ti 4- 5a' — 22a03 - 6a*6' 4- 12a'6'
4-5a* -1- ia'b'' — 2a'6.
10. 7) 4- 21a' 4- 2ac 4- 596c — 12ab -
4- 3a 4- 5c - U.
11. V 4- a;' 4- door 4-^4- .y-
12. V 4-a;-y.
13. V — x — y.
14. V
15. V 4-a;'-/.
16. V + a« + 66 , + a' 4- b\
17. n + f + .
18. V 4- a—/).
19. V 4-a"' + 6" „ + a* 4- h'.
3*