Boekgegevens
Titel: Leerboek der algebra
Deel: I
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1893
7e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9042
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202232
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algebra
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
het produkt de letterfactoren voor, die in twee eentermen voor-
komen. Ue graad der uitkomst is dus gelijk aan de som der graden
van de twee factoren.
Als men twee gelijkslachtige veeltermen met elkaar vermenigvul-
digt, zijn alle termen der uitkomst de produkten van 2 eentermen,
die voor al die produkten respectieveljjk gelijke graden hebben,
zoodat de uitkomst ook gelijkslachtig is.
Evenzoo ziet men: Het produkt van een gelijkslachtigen vorm
met een ongelijkslachtigen is ongelijkslachtig.
Vraagstukken. 1. Van welken graad is het produkt van 2 een-
termen, als de ééne factor van den derden en de andere van den
vijfden graad is?
2. Kan men op dezelfde wijze den graad bepalen van het pro-
dukt van 2 gelijkslachtige veeltermen?
3. Kan men op dezelfde wijze den graad bepalen van het pro-
dukt van 2 ongelijkslachtige veeltermen?
GEDURIGE PRODUKTEN.
§ 37. Door een gedurig produkt verstaat men de uitkomst, die
verkregen wordt, als men van meer dan 2 algebraïsche getallen
het eerste vermenigvuldigt met het tweede, het komende produkt
met het derde getal, enz.
Als de factoren van een gedurig produkt gelijk zijn, noemt men
het produkt een macht en duidt het op dezelfde wijze aan als de
tweedemacht.
Vraagstukken. Bepaal de volgende gedurige produkten.
1. (_ 5) (+3) 2) (+0,6).
2. (- 0,5) (+ 2,3) (- 0,6).
3. (+2) (+3) (+5) (+ 10).
4. (_ 4,2) (-0,2) (- 15).
5. (-4)(-3)(-6)(- 1).
6. (-4)'(+5) (-2) (+3).
7. (_ a) (+a) (- é) (_ c).
9. (— d'b) (+ ah'') (+ c') (+ d^^e).
10. {-x'yf.
11. (+ 2fq) (4- ipq-) (- r') (+ pqr).
12. {-^xy'z^f.
13. (+ a + i — c) (- a + 4 + c) (4- « — 4 -f c).