Boekgegevens
Titel: Leerboek der algebra
Deel: I
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1893
7e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9042
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202232
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algebra
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
VERMENIGVULDIGING.
§ 25. De bepaling, die in de rekenkunde van vermenigvuldigen
is gegeven , kan men ook toepassen op de vermenigvuldiging van
een positief of negatief getal met een rekenkundig getal. — 7,5
bv. stelt voor 7,5 eenheden in een zekeren toestand. Moet nu — 7,5
vermenigvuldigd worden met 4, dan vindt men, even als in de
rekenkunde bij vermenigvuldiging van 7,5 eenheid van zekere soort
met een rekenkundig getal,
4 X 7,5 = 30 eenheden van denzelfden toestand,
of - 30.
Die bepaling uit de rekenkunde is echter niet meer toepasselijk,
als men spreekt van vermenigvuldigen met een positief of met een
negatief getal. Wij geven voor die gevallen de volgende 2 bepalingen.
Vei-menigvuldigen met een positief getal beteekent hetzelfde als
vermenigvuldigen met de volstrekte waarde van dat getal.
Vermenigvuldigen met een negatief getal beteekent, dat men met
de volstrekte waarde van dat getal moet vermenigvuldigen en het
komende produkt in tegengestelden toestand nemen.
Het getal, waarmee men vermenigvuldigt, noemt men den ver-
menigvuldiger, het andere vermenigvuldigtal en de uitkomst produkt,
Vermenigvuldiger en vermenigvuldigtal duidt men ook aan door den
gemeenschappelijken naam factor.
Om aan te duiden, dat men een algebraïsch getal moet vermenig-
vuldigen met een ander, plaatst men den vermenigvuldiger links van
het vermenigvuldigtal, beide vormen tusschen haakjes. Tusschen de
2 vormen plaats men niets, een stip of het teeken X; aldus
(+ 3) X ( - 7)
( + 5a + 36) . (+ 5« — 2b).
Een produkt van twee onderling gelijke algebraïsche getallen
noemt men de ticeedemacht van een dier getallen. Men duidt de
tweedemacht van een algebraïsch getal aan, door dat getal tus-
schen haakjes te plaatsen en rechts bovenaan het tweede haakje
een klein cüfer 2. Aldus
(- 4r, (-a + è- 3)'.
§ 26. Eigenschappen. Een produkt van 2 algebraïsche getallen
is positief, als de factoren hetzelfde teeken hebben, en negatief als
de factoren verschillend teeken hebben.
De volstrekte waarde van een produkt van 2 algebraïsche getallen
is gelijk aan het produkt der volstrekte ivaarden van de 2 factoren.
2*