Boekgegevens
Titel: Leerboek der algebra
Deel: I
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1893
7e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9042
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202232
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algebra
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
Opmerking. De herleiding, die bij de samentelling is uitgevoerd,
bestond telkens in het vereenigen van eenige gelijksoortige termen
tot een enkelen term. Aan de letters, die daarbij voorkomen, wordt
niets veranderd, en de coëfficiënt van dien enkelen term is in ieder
geval gelijk aan het getal, dat men krijgt, als men de som der
coëfficiënten van de positieve termen, die som positief genomen ,
optelt bij de som der coëfficiënten van de negatieve termen, die som
negatief genomen. Hieruit blijkt, dat men, door de som van eenige
algebraïsche vormen op verschillende wijzen te bepalen, niet alleen
uitkomsten krijgt, die gdijk zijn voor alle waarden der voorkomende
letters, maar dat die uitkomsten denzelfden vorm voorstellen.
AFTREKKING.
§ 18. De aftrekking van twee algebraïsche getallen leert ons een
derde getal te vinden, dat samengeteld met het eene der twee ge-
tallen, het andere oplevert. Men noemt het eene der 2 getallen
aftrekker, het andere aftrektal. De uitkomst der bewerking, het
derde getal, noemt men Jiet verschil der twee getallen. Men zegt,
dat de aftrekker afgetrokken wordt van het aftrektal.
Om aan te duiden, dat een getal moet afgetrokken worden van
een ander, plaatst men den aftrekker achter het aftrektal, den af-
trekker of beide vormen plaatst men tusschen haakjes, en tusschen
de 2 vormen schrijft men het teeken —. ■ Aldus
(+7)-(+3)of+7-(+3);
y) oi+x-{-y)-,
(+ a — 6 + c) — (— a + 2i — 3«) of + a — è+ c —(—a-f 24 — 3c).
§ 19. Eigenschap. Het verschil van 2 algebraïsche getallen wordt
verkregen, als men bij het aftrektal het tegengestelde van den aftrek,
ker optelt.
Zij de aftrekker negatief, bv. —a, dan heeft men
-want telt men bij het laatste den aftrekker — a op, dan komt er
het aftrektal p.
Zij de aftrekker positief, bv. +a, dan heeft men
+ p — (+«") = +!? — a;
want telt men bij het laatste den aftrekker + a op, dan komt er
het aftrektal p.