Boekgegevens
Titel: Leerboek der algebra
Deel: I
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1893
7e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9042
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202232
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algebra
Vorige scanScanned page
X
Uitgaven van W. Versluys te Amsterdam.
Antwoorden op de vraagstukken in dit deel .
. ƒ0,20.
J. Versluys, Leerboek der Algebra. II. 5" druk . . f 1,25.
J. Versluys, Beknopte Algebra. 3' druk.....- 0,60.
J. Versluys, Repetitieboek der Algebra.....- 0,50.
J. Versluys , De eigenschappen der Algebra en
Theoretische vragen..........- 0,50-
J. Versluys , Algebraïsche Vraagstukken.
Eerste stukje. Zevende druk........./ 0,50.
Tweede stukje. Zesde druk..........- 0,60.
Derde stukje. Vijfde druk ..........- 0,50.
V.in rleze vraagstukUen zijn de antwoorden niet in den handel.
J. Versluys, Algebraïsche Oefeningen en Vraagstukken.
Eerste schooljaar. Tweede druk........ƒ OjSo-
Tweede „ .............- 0,50.
Derde „ .............- 0,50.
Van deze vraagstukken zijn de antwoorden wel in den liandel.
J. Versluys, Gemengde Algebraïsche Vraagstukken . ƒ 0,50.
J. Versluys, Algebraïsche Vraagstukken voor Meergevorderden.
Eerste stukje............../ o,75-
Tweede stukje..............- 0,60.
J. Versluys, Het oplossen van Algebr. Vraagstukken ƒ 2,00.
J. Versluys, De akten-examens wiskunde lager onderwijs in
1891, Dit bevat de vraagstukken ieder met een of meer
oplossingen ; het verslag aan den Minister; verslagen van ver-
schillende mondelinge examens en de beantwoording der moei-
lijkere vragen van het mondeling examen ...,./ 0,30.
Dit verschijnt jaarlyks.
V
/
Ni