Boekgegevens
Titel: Leerboek der algebra
Deel: I
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1893
7e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9042
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202232
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algebra
Vorige scan Volgende scanScanned page
NOOT II.
KLEINSTE GEMEENE VEELVOUD.
1. Een algebraische vorm , die door 2 of meer andere vormen
kan gedeeld worden, noemt men een gemeen veelvoud van die andere
vormen. Door het kleinste gemeene veelvoud van 2 of meer vormen
verstaat men een vorm, die door al die vormen deelbaar is en uit
het kleinste aantal factoren bestaat.
Als twee of meer algebraïsche vormen in ondeelbare factoren ont-
bonden zijn, vindt men hun kleinste gemeene veelvoud door het pro-
dukt te nemen van al de ondeelbare factoren, die in éen of meer der
gegeven vormen voorkomen, eiken factor met den hoogsten exponent,
dien hij in een der gegeven vormen heeft.
2. Het kleinste gemeene veelvoud van twee stelkundige vormen is
gelijk aan hun produkt gedeeld door hun grootsten gemeenen deeler.
Elke ondeelbare factor komt nl. in het produkt voor met den groot-
sten en den kleinsten exponent, in den ggd. met den kleinsten exp.
en in het quotiënt der twee evenals in het kgv. met den grootsten.
Het kgv. wordt toegepast bij 't optellen en aftrekken van breuken.
De ggd. bjj 't vereenvoudigen.
3. Vraagstukken. 1®. Bepaal het kgv. van
a^ — a — 12 , 6a' _ 23a — 4 en a' + 2a^ — 4a — 3.
Toel. ex. Kweeksch. v. d. Zeevaart 1890.
2". Bepaal het kgv. van
15m''' -f- 16»m — 15^^
25»?'' — 30m?z + dn'
2öm^ —
75m' + \2öm^n — 27 mn^ — 45??'.
Toel. ex. Mach. leerl. K. N. Mar. 1889.
3". Zoek het kgv. van
2a' 4- 5a4 — 34', a' — 2ab — 15b^ en 2a^ — 9a''4 — 6ab^ + 5b'.
Toel. ex. Willemsoord 1892.
4". Wat is het kgv. van
2a' — 7a' — 64a + 105 en 4a3 — 46a' -f- 144a — 126 ?
Idem 1890.
5". Bepaal het kgv. van
jo' -f 3pq ■ Spq + en p' + Hpq + \5q'.
Ex. Veeartsenijschool 1887.